taxiokservis
                 
                                                                                             
                     IČO 18874495                             


          Odvoz - ČD - Bus - Pensiony - Hotely - Restaurace - Chaty - Nemocnice - Cluby - Disko - Koně - Letiště - Zábava - Sport


Telefony na taxi podle regionu najdete v pravém sloupku => =>        

Taxislužba poskytuje přepravní služby v oblasti středních a  západních Krkonoš (Spádové oblasti horního toku řek Jizery  a Labe).

Zajišťujeme přepravu od Harrachova až po Jilemnici a Vrchlabí.

Při akcích v okolních městech a obcích poskytujeme přepravní  služby  zákazníkům požadující taxi do našeho regionu.

Zaměřujeme se na odvoz  zdejších návštěvníků hor využívající služeb BUS a ČD.

Odvážíme pacienty po ošetření z  nemocnice ve Vrchlabí a Jilemnici.

Pro staříky  vytváříme okružní jízdy " Za  vzpomínkami  na sklonku života ".

Rekreantům nabízíme okružní jízdy " Za poznáním do okolí ".

Ceny se stanoví po domluvě.

                                                                                                   Taxi je řešení :

...  "Když to jinak nejde" ... "Chceš si koupit čas" ...  "Kdo uteče, ten vyhraje" ...  "Nebudu se dřít" ...  "Chci být s tebou" ....
 
                                                                            Čas nevrátíš zpět, život je o pocitech !


                Naše vizitka:

vizitka

    

      Výpočet ceny jízdného

 ceník je vystaven ve vozech :

Vozidla taxi jsou vybaveny ocejchovaným zaplombovaným taxametrem s předem naprogramovanou sazbou za nástup do vozidla,  Kč za ujetý 1km v jednom směru jízdy a sazbou čekání Kč / 1min. Tyto ceny jsou rozdělené do tarifních skupin v taxametru svítících na přístroji      1 -  9 . 

Ceny začínají na 20Kč / 1Km při jízdě nad 150 km . Čekání se účtuje sazbou  5Kč / 1 min.

> Minimální cena za jízdné na telefon je 100Kč.

> Běžná cena do 25km je 35Kč / 1Km + 20Kč nástupní sazba + případné čekání.

Přeprava v lokalitách mimo centra měst Vrchlabí, Jilemnice a obce  Harrachova se účtuje vyšší cenou za kilometr ohledně přistavení vozidla.Pokud zákazník pojede do těchto obcí a vystoupí  zde zvýšená sazba se neplatí.

Návod na výpočet ceny  za přepravu vozidlem taxi :

Na portálu Mapy.cz  ( žlutý sloupek vpravo dole) si  klikněte na mapu, v mapách vpravo u okraje rozklikněte zelenou šipku. V rozbalené liště nahoře klikněte na plánování trasy. Klikněte do okna s nápisem start a křížek přeneste do mapy na střed obce odkud voláte taxi a pak  zadejte cíl, buď kam jedete nebo odkud pojedete. Vypočtenou trasu s počtem km znásobte 35. Výsledek je přibližný odhad ceny za přepravu vozem taxi.

Slevy se uplatňují na delší  trasy přepavy smluvně. 

qr       ok
   
   ivanna4       lm
 
AkceTour